Sociale Zekerheid

Grip op uw sociale zekerheid

Neem contact op met onze specialisten

Meer grip op sociale zekerheid voor werkgevers

Wanneer u te maken krijgt met ziekteverzuim en re-integratie komt er als werkgever veel op u af, ongeacht of uw organisatie eigenrisicodrager is. Bovendien kunnen de kosten in relatie tot arbeidsongeschiktheid voor uw organisatie flink oplopen. Het stroomlijnen van alle HR-processen rondom ziekteverzuim en sociale zekerheid kunnen daarbij een grote uitdaging vormen. Zeker nu er door veranderingen binnen het sociale zekerheidsstelsel steeds meer verantwoordelijkheid bij de werkgever komt te liggen, is het creëren van optimale grip op sociale zekerheid belangrijker dan ooit.    

Uw sociale zekerheid is onze zorg

ENgage-werkgeversadvies biedt ondersteuning en expertise op het gebied van sociale zekerheid voor werkgevers. Wij helpen u graag met al uw vraagstukken op het gebied van (langdurig) ziekteverzuim, werknemersverzekeringen en re-integratie.

Meer grip op sociale zekerheid dankzij:

 • Betere kostenbeheersing op het gebied van sociale zekerheid.
 • Meer overzicht in het aantal ziekmeldingen en verloop van het ziekteverzuim.
 • Altijd op de hoogte van sociale zekerheidswetten en veranderingen.
 • Volledig inzicht in de rechten en plichten van werkgever en werknemers.
Meld u aan voor de nieuwsbrief
Uw sociale zekerheid is onze zorg

Kostenbeheersing sociale zekerheid

Wanneer een medewerker onverwachts uitvalt brengt dit niet alleen capaciteitsproblemen met zich mee, maar kunnen ook de kosten voor u als werkgever snel oplopen. Zo kunnen de uitkeringslasten in de vorm van verhoogde WGA-premies tot maar liefst 12 jaar na ziekte van de betreffende werknemer aan u worden doorberekend!

 

Dit gebeurt indien uw werknemer na 2 jaar ziekte:

 • Gedeeltelijk (35% tot 80%) arbeidsongeschikt raakt of.
 • volledig, maar niet duurzaam (80% tot 100%) arbeidsongeschikt raakt.

 

Deze situatie is voor zowel werkgever als werknemer niet wenselijk. De experts van ENgage ondersteunen u graag bij het optimaliseren van uw kostenbeheersing rondom arbeidsongeschiktheid. Doen wij onder meer via:

 • Advies en ondersteuning bij verzuimmanagement.
 • WGA-management.
 • Beheersing schadelasten bij ziekte.

 

 

Meer overzicht van het ziekteverzuimverloop binnen uw bedrijf of organisatie

Een belangrijke uitdaging voor werkgevers is om het overzicht te houden rondom zowel kort- als langdurig ziekteverzuim. Juist terwijl er op dit vlak veel valt te winnen op het gebied van efficiëntie, kostenbesparing en een betere re-integratie.

ENgage-werkgeversadvies heeft een handige verzuim-applicatie ontwikkeld, waarmee u snel en gemakkelijk ziekmeldingen en uitdienstmeldingen registreert. De verzuim-applicatie verschaft u daarnaast waardevolle inzichten en biedt u de mogelijkheid om meer grip te krijgen op het verzuim binnen uw bedrijf of organisatie.

Onze experts denken graag met u mee over gerichte oplossingen voor uw organisatie, waarmee u:

 • Kosten voor ziekteverzuim beter in de hand houdt.
 • Langdurig ziekteverzuim onder werknemers in sommige situaties kunt voorkomen.
 • Sneller kunt inspelen op uitzonderlijke situaties, zoals tijdens een pandemie.

 

Bij ENgage begrijpen wij als geen ander dat elke organisatie uniek is en daarom bieden wij altijd maatwerkoplossingen die passen bij uw werknemers en interne beleidsnormen.

Meer overzicht van het ziekteverzuimverloop binnen uw bedrijf of organisatie

Altijd op de hoogte van sociale zekerheidswetten

Het sociale zekerheidsstelsel in Nederland is continu aan verandering onderhevig. De belangrijkste tendens is dat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid omtrent arbeidsongeschiktheid bij de werkgever neerlegt. Zo zijn er in de afgelopen tien jaar een aantal belangrijke sociale zekerheidswetten aangepast.

In 2013 werd de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Door deze wetswijziging werd het beroep op de ziektewet en WGA door werknemers die ziek uit dienst treden, uitzendkrachten en WW’ers verminderd.

Sinds 1 januari 2017 bent u als werkgever ook verantwoordelijk voor de WGA-premies en re-integratie van flexwerkers wanneer zij langdurig arbeidsongeschikt raken.

Als expert op het gebied van sociale zekerheid vinden wij het belangrijk dat werkgevers te allen tijde op de hoogte zijn van alle sociale zekerheidswetten en aanstaande wijzigingen. Zodoende wint u tijd om uw HR-beleid tijdig aan te passen en verassingen te voorkomen.

De belangrijkste socialezekerheidswetten waarover ENgage u graag adviseert:

 • Ziektewet (ZW)
 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbo)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WIA / WGA)
 • Werkloosheidswet (WW)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws en informatie over sociale zekerheid? Meld je dan vrijblijvend aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

ENgage levert uitsluitend maatwerk advies

Lopen de kosten voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid binnen uw bedrijf of organisatie onnodig hoog op? Bent u bang om overzicht te verliezen of ontwikkelingen rondom sociale zekerheidswetten te missen? Dan is het tijd voor meer grip op uw sociale zekerheid!

Zo werkt ENgage-werkgeversadvies:

 • Uitvoerend. Ondersteuning bij uitvoering ziektewet en WGA plus ondersteuning bij bezwaarschriften.
 • HR ondersteunend. Ondersteuning met het verzuimmanagement en re-integratie. Onze specialisten staan werkgevers ook bij met dossieranalyses, WHK-controles en werknemersgesprekken. 
 • Administratieve ondersteuning. Ondersteuning bij de registratie en verwerking van ziekmeldingen en uitkeringen.

 

Benieuwd wat ENgage voor u kan betekenen? Vraag dan direct een vrijblijvend gesprek aan met een van onze specialisten.

 

Neem contact op