Onze dienstverlening

Onze dienstverlening

Een werkgever die ervoor heeft gekozen om eigenrisicodrager te zijn kiest er in de basis voor om grip te krijgen op de verzuimprocessen om daarmee de verzuimkosten zo laag mogelijk te houden. Omdat de wet- en regelgeving rondom de sociale zekerheid ingewikkeld is en steeds complexer wordt, laten bedrijven zich steeds vaker bijstaan door een dienstverlener die zich heeft gespecialiseerd in de uitvoering van de sociale zekerheid zoals ENgage werkgeversadvies. De dienstverlening spitst zich toe op drie onderdelen:

Uitvoerend

ENgage werkgeversadvies heeft zich tot doel gesteld werkgevers te helpen en ondersteunen bij deze complexe materie. Wij ondersteunen werkgevers niet alleen bij de uitvoering van de Ziektewet en de WGA maar ook door in voorkomende gevallen namens een werkgever bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan om bepaalde beslissingen aan te kunnen vechten. We hebben hiermee al meerdere keren bewezen dat dit kan lonen.

Download onze E-paper Eigenrisico dragen Ziektewet

HR ondersteunend

Samen met de door u ingeschakelde deskundigen kunt u -gemiddeld- 80% van de ziekmeldingen zelf oplossen. Maar soms (of desondanks) vraagt u zich af of het allemaal wel goed verloopt. ENgage heeft een ruime ervaring in ondersteuning van werkgevers in de vorm van een deskundig advies met ons specialistenteam. Zodat u weer verder kunt in de re-integratie. Ook kunnen onze specialisten een werkgever bijstaan met bijvoorbeeld een dossieranalyse, de WHK-controle en/of met werknemersgesprekken.

Download onze E-paper Casemanagement
HR ondersteunend

Administratieve ondersteuning

Tot slot kunnen wij een werkgever ook op administratief gebied goed ondersteunen. Samen met onze samenwerkingspartner VCSW kunnen we de betaling van de uitkering(en) verzorgen, de klantregistratie op ons nemen en bieden we ondersteuning op het gebied van facturatie. Belangrijk ook is dat wij ervoor zorgen dat een werkgever vanaf dag 1 na ziekmelding aan diens verplichtingen voldoet.