Wat u moet weten over Ziektewetuitkering

Wanneer u als werknemer voor langere tijd ziek of arbeidsongeschikt raakt, is het natuurlijk belangrijk dat uw inkomen behouden blijft. In Nederland is hiervoor de ziektewet opgesteld. Uw (voormalig) werkgever kan er echter voor kiezen om als eigenrisicodrager zelf de financiële verantwoordelijkheid voor zieke werknemers te dragen, maar dit proces vergt tijd en expertise. Daarom heeft uw werkgever gekozen om ENgage werkgeversadvies in te schakelen bij de ondersteuning en uitvoering van uw ziektewetuitkering en ziekteverzuimbegeleiding. Ook wanneer u al uit dienst bent getreden.

U heeft zich bij uw werkgever ziekgemeld. Wat nu?

Wij begrijpen dat het al vervelend genoeg is wanneer u zich moet ziekmelden vanwege lichamelijke of psychische klachten. Uw klachten kunnen van korte duur zijn, maar helaas kunt u ook langdurig ziek of zelfs arbeidsongeschikt raken. Het is hoe dan ook belangrijk dat u zo snel mogelijk weet waar u aan toe bent.

Vanaf het moment dat u zich heeft ziekgemeld bij uw werkgever, neemt een van onze casemanagers zo snel mogelijk contact met u op. Onze casemanager bespreekt met u de situatie, om vervolgens een plan op te stellen aangaande de mogelijkheden tot herstel en re-integratie. 

Uitbetaling ziektewetuitkering

Afhankelijk van de situatie van uw ziekteverzuim moet uw werkgever uw loon doorbetalen of heeft u recht op een ziektewetuitkering. ENgage zet dit proces zo snel mogelijk in gang voor werknemers en werkgevers.

Als expert op het gebied van de ziektewet en ziekteverzuim vertellen wij u graag meer over het stappenplan:

• Eerst zoeken wij uit of u inderdaad in aanmerking komt voor een ziektewetuitkering.
• Op basis van onder andere uw loongegevens wordt de hoogte van uw eventuele uitkering berekend.
• De ziektewetuitkering betreft 70% van uw dagloon.
• Na goedkeuring ontvangt u meestal vier weken na ziekmelding de eerste uitbetaling, daarna betalen 
  wij uw uitkering maandelijks uit.
 

Uitbetaling ziektewetuitkering

Wanneer stopt uw ziektewetuitkering?

Er zijn een aantal redenen om uw ziektewetuitkering stop te zetten:

• Wanneer u weer volledig bent hersteld en aan het werk kan.
• Wanneer u langer dan 2 jaar (104) weken ziek of arbeidsongeschikt bent.
• Wanner u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Uiteraard kan uw casemanager van ENgage u verder informeren over uw rechten en plichten rondom uw ziektewetuitkering. 

Wanneer stopt uw ziektewetuitkering?

Professionele en persoonlijke begeleiding bij re-integratie

Uiteindelijk is volledige of gedeeltelijke re-integratie natuurlijk het meest gewenste scenario. Naast de betaling van uw ziektewetuitkering, begeleiden wij werknemers daarom ook tijdens hun weg naar herstel. In overleg met een bedrijfsarts wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen uw situatie.