WGA-uitkering

Wat u moet weten over de WGA-uitkering

Bent u langdurig arbeidsongeschikt? Dan heeft u binnen afzienbare tijd mogelijk recht op een WGA-uitkering.  Daarom vertellen wij u graag alles wat u moet weten over de WGA-uitkering. 

Neem contact op met onze specialisten

Wat houdt WGA precies in

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) maakt onderdeel uit van de Wet Inkomen en Arbeid, oftewel de WIA. Wanneer u door ziekte of een ongeluk langdurig arbeidsongeschikt raakt, wilt u natuurlijk uw inkomen behouden. Tijdens de eerste twee jaar van deze periode ontvangt u daarom een ziektewetuitkering. Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer aan het werk, maar dit is helaas niet altijd direct mogelijk. In dat geval heeft u na twee jaar onder bepaalde voorwaarden recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering.

Ook bij een WGA-uitkering blijft de focus op (gedeeltelijke) re-integratie. In overleg met uw werkgever, het UWV en een van onze specialisten wordt er gekeken naar het verloop uw ziektebeeld en welke functies en werkzaamheden er in theorie nog mogelijk zijn. 

Wanneer heeft u recht op een WGA-uitkering

Een verzekeringsarts van het UWV bepaalt uiteindelijk of u recht heeft op een WGA-uitkering en wat de hoogte hiervan wordt. Er zijn grofweg twee belangrijke voorwaarden om een WGA-uitkering te mogen ontvangen.

Voorwaarden WGA-uitkering

  • U bent minimaal twee jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt, maar met de wetenschap dat u in de toekomst weer kunt werken.
  • Met deze werkzaamheden verdient u 65% of minder van uw oude loon.

De WGA-uitkering stopt wanneer u weer volledig aan het werk kunt of wanneer er na een periode van 5 jaar geen uitzicht is op re-integratie. In dat geval komt u in aanmerking voor de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). 

Uitbetaling en hoogte WGA-uitkering

Is uw (voormalig) werkgever eigenrisicodrager, heeft uw (voormalig) werkgever ervoor gekozen om ENgage werkgeversadvies in te schakelen én heeft u mogelijk recht op een WGA-uitkering? Dan neemt een van onze specialisten contact met u op en verzorgen wij ook de uitbetaling van uw WGA-uitkering. Er bestaan drie fases van een WGA-uitkering:

  • WGA Loongerelateerde uitkering
  • WGA Loonaanvullingsuitkering
  • WGA Vervolguitkering

Na de eerste 104 weken waarin u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, ontvang u een loongerelateerde uitkering. Dit is de eerste fase van uw WGA-uitkering. Gedurende maximaal 24 maanden ontvangt u ongeveer 70% tot 75% van uw oude loon. Wanneer uw restverdiencapaciteit na deze 24 maanden minimaal 50% bedraagt, gaat uw WGA over in een loonaanvullingsuitkering met vergelijkbare voorwaarden als de loongerelateerde uitkering. Wanneer uw restverdiencapaciteit na de eerste 24 maanden van uw WGA-uitkering minder is dan 50%, ontvangt u de vervolguitkering. De hoogte van deze uitkering wordt berekend op basis van een percentage van het minimumloon en de mate van uw arbeidsongeschiktheid. 

Uw WGA-uitkering ontvangen via ENgage werkgeversadvies

Wij vinden het belangrijk dat u zo snel mogelijk weet waar u aan toe bent. Daarom vormen wij een belangrijke spil tussen betrokken partijen, zoals uw werkgever en het UWV. U krijgt een vaste casemanager toegewezen die toeziet op een correcte bepaling van de hoogte van uw uitkering en uitbetaling. 

Daarnaast begeleiden wij u bij uw herstel en evalueren wij samen met uw bedrijfsarts de mogelijkheden voor u om uw werk al dan niet gedeeltelijk weer op te pakken bij uw huidige of een nieuwe werkgever.