Verzuimmanagement

Volledige controle op uw verzuimmanagement

Neem contact op met onze specialisten

Van begeleiding tot loondoorbetaling

Wij beperken de risico’s op WGA-instroom en ondersteunen u bij het uitvoeren van uw verantwoordelijkheden als werkgever bij langdurig ziekteverzuim.

Vanaf de eerste dag dat een medewerker zich ziek meldt, brengt dit voor u als werkgever verantwoordelijkheden en bedrijfsrisico’s met zich mee. Afhankelijk van de verzuimduur kunnen de kosten met name voor eigenrisicodragers snel oplopen tot maximaal 12 jaar, terwijl deze periode in veel gevallen beperkt kan worden.

Door grip te houden op uw verzuimmanagement vergroot u de kans op een succesvolle re-integratie, houdt u de kosten voor langdurig verzuim beheersbaar en verkleint u het risico op WGA-instroom.  

WGA-instroom en loonsancties voorkomen

Voor zowel werkgever als werknemer is preventie van WGA-instroom (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in ieders voordeel. Wist u dat een zieke werknemer uw organisatie €250 tot zelfs €400 per dag kan kosten? Deze kosten komen niet alleen voort uit loondoorbetaling bij ziekte, maar ook door de gemiste capaciteit. Een goede werknemer die onverwachts uitvalt, kunt u niet altijd zomaar direct vervangen.

Wanneer u als werknemer uw verzuimmanagement niet goed op orde heeft, kunt u door het UWV bovendien ook nog geconfronteerd worden met kostbare loonsancties. Denk aan het verplicht langer doorbetalen van het loon van uw werknemer.

ENgage werkgeversadvies ondersteunt

ENgage werkgeversadvies ondersteunt bedrijven en organisaties bij alle onderdelen van  verzuimmanagement. Denk aan:

  • Informeren en adviseren
  • Ondersteuning HR met verzuimregistratie
  • Deskundige verzuimbegeleiding (casemanagement)
  • Verzorgen van loondoorbetaling bij ziekte en loonsancties voorkomen
Meer weten?
ENgage werkgeversadvies ondersteunt

Advies rondom preventie langdurige arbeidsongeschiktheid

Onze specialisten helpen u graag met het inzichtelijk maken van het ziekteverzuimverloop binnen uw organisatie. Zo kunt u eerder signalen opvangen van problemen die mogelijk leiden tot (langdurig) ziekteverzuim en hier actief op inspelen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Ook vinden wij het belangrijk om werkgevers te allen tijde op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom verzuimmanagement. Zo wint u kostbare tijd om uw HR-beleid tijdig aan te passen en verassingen te voorkomen.

Verzuim niet om u direct in te schrijven voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

ENgage legt focus op het creëren van loonwaarde

In overleg wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de taken die een medewerker binnen zijn situatie nog wél kan uitvoeren en of er ruimte is om op te bouwen tot volledige re-integratie. Dit proces vergt veel tijd en maatwerk, wat wij u graag uit handen nemen. Hiervoor werken wij op basis van  casemanagement, met aandacht voor elke individuele verzuimsituatie.

De voordelen van effectieve verzuimbegeleiding:

  • Snellere en effectievere re-integratie van de betreffende medewerker
  • Lagere verzuimkosten, dankzij onze focus op loonwaarde creatie
  • Aanzienlijk kleinere kans op WGA-instroom
ENgage legt focus op het creëren van loonwaarde

Loondoorbetaling bij ziekte en voorkomen van loonsancties

Wanneer een medewerker zich ziekmeldt, bent u ongeacht de situatie als werkgever verplicht om zijn of haar loon door te betalen. Wanneer u niet (volledig) aan deze verplichting voldoet, kunt u geconfronteerd worden met door het UWV opgelegde loonsancties. Dergelijke boetes kunnen hoog oplopen en wilt u dus te allen tijde voorkomen.

ENgage werkgeversadvies kan de loondoorbetaling bij ziekte voor uw organisatie verzorgen, zodat u aan alle vereisten binnen dit kader voldoet en loonsancties voorkomt. Zodoende zorgen wij ervoor dat u voldoet aan alle eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Benieuwd wat de specialisten van ENgage voor u kunnen betekenen op het gebied van verzuimmanagement? Vraag dan direct een vrijblijvend gesprek aan.

Vrijblijvend gesprek