Verzuim bij je werknemers

Zieke werknemer

Een werknemer kan totaal onverwacht en onvoorzien in een situatie terechtkomen waarvan hij nooit van tevoren had verwacht in te komen. Door een ongeval of ziekte bijvoorbeeld waardoor de werknemer niet meer kan werken. De werknemer komt dan in aanmerking voor een Ziektewetuitkering, maar wat nu als het contract met de werkgever binnenkort afloopt? Dan heeft de werknemer daarna mogelijk ook nog recht op een Ziektewetuitkering. Of de werknemer is al twee jaar ziek en kan niet werken. Het UWV beoordeelt na twee jaar van ziekte de situatie kan oordelen dat de werknemer een WGA-uitkering krijgt.

Casemanager

Als de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW) of de WGA is het een bewuste keuze om de kosten die de ZW en WGA met zich meebrengen, zelf te dragen of te verzekeren via een verzekeraar. Daarnaast draagt de werkgever ook de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten rondom het herstel en re-integratie. De werkgever kan zich hierbij ook laten bijstaan door een gespecialiseerde casemanager, bijvoorbeeld van ENgage werkgeversadvies.

De zieke werknemer krijgt dan een vaste contactpersoon. De casemanager onderhoud het contact met deze werknemer tijdens diens ziekte/arbeidsongeschiktheid. De casemanager verzorgt de begeleiding, de re-integratie totdat de werknemer weer kan werken. En als de werknemer een uitkering krijgt kan de casemanager de werknemer helpen met de rechten en plichten die daaruit voortvloeien.

 

Uitbetaling aan werknemer

De Ziektewet uitbetalingen worden of door de (ex)-werkgever verzorgd of uitbesteed aan VCSW. De uitbetaling van de WGA-uitkering wordt doorgaans door UWV gedaan.

Uitbetaling aan werknemer