VCSW en ENgage gaan samenwerking aan

VCSW en ENgage gaan samenwerking aan bij uitvoering van Eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ERD ZW)

VCSW en ENgage Werkgeversadvies gaan samenwerken bij de uitvoering en verzorging van de ERD ZW. Dat zijn de twee organisaties onlangs overeengekomen. Overweegt een organisatie om ERD ZW te worden, dan kan deze vanaf januari bij VCSW en ENgage terecht. VCSW neemt hierin de uitvoering van de uitkeringsadministratie over en ENgage verzorgt het casemanagement. Een samenwerking met een grote potentie waarbij de twee organisaties elkaar versterken vanuit de core business.

“Geregeld gaan er werknemers ziek uit dienst en doordat de wetgeving binnen de sociale zekerheid continu verandert is het voor werkgevers lastig om routine en continuïteit in de uitvoering op te bouwen”, vertelt Dennis Verduin, CEO en oprichter van VCSW. “Door samen te werken met ENgage verstevigen we onze positie op de markt en versterken we elkaars dienstverlening. VCSW is al jaren specialist op het gebied van salarisadministratie en met deze samenwerking halen wij het maximale uit elkaars dienstverlening en vullen wij het ontbrekende puzzelstukje om een nog bredere dienstverlening te bieden.”

Ook Leony Slagter, vestigingsmanager bij ENgage is enthousiast over de samenwerking. “Beide bedrijven hebben zich de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen tot kwaliteitslabels. Het is fantastisch dat we deze dienstverlening gezamenlijk in de markt zetten. Het is de tijd voor een versnelling van onze groei en dienstverlening.”

Verduin vervolgt: “met de samenwerkingen met onder andere VLC en De Goudse, waar ENgage ook aan verbonden is maken wij het voor onze klanten mogelijk om diensten aan te bieden vanuit een grote groep. Alles kan en iedereen handelt vanuit zijn eigen expertise. Door de korte lijnen, dezelfde belangen en eigen specialismen bundelen wij onze krachten tot een dienstverlening die krachtiger is dan ooit!”

Over VCSW

De wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid staat nooit stil. VCSW zet zich daarom elke dag in om haar klanten meer inzicht te geven in de voordelen en de mogelijkheden hierin. Bij fusies en overnames, arbeidsongeschiktheid, loonkostenvoordelen en stimuleringsregelingen zien organisaties vaak fiscale voordelen en mogelijkheden over het hoofd. VCSW biedt met haar diensten VCSW Zekerheid, VCSW Analyse, VCSW Legal en het platform VCSW Digitaal op een continue basis, inzichten in wat er binnen organisaties speelt op het gebied van de sociale wet- en regelgeving. VCSW ondersteunt, analyseert, controleert en geeft inzicht in heden, verleden en toekomst.

Over ENgage

ENgage Werkgeversadvies ondersteunt werkgevers in de steeds ingewikkelder wordende sociale zekerheid. De marktwerking rond ZW- en WGA- Eigenrisicodragerschap concentreert zich vaak rondom de hoogte van de premie, terwijl het eigenlijk om schadelastbeheersing én de mens achter de arbeidsongeschikte zou moeten gaan. Daar helpen wij werkgevers mee. Met ervaren en toegewijde medewerkers en ruime ervaring rond ZW- en WIA-casemanagement staan wij werkgevers sinds 2010 bij met advies en begeleiding.